Dyrektywa Sygnalistów

Szanowni Państwo,

Poniższy system zgłoszeń został utworzony z myślą o zgłaszaniu przez tzw. Sygnalistów dostrzeżonych nieprawidłowości w zakresie spraw objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („Dyrektywa”).

W ramach tego Systemu, mogą Państwo zgłaszać dostrzeżone naruszenia prawa, które mogłyby mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie mają dla nas zgłoszenia w następujących sprawach:
1)    zamówień publicznych;
2)    usług, produktów i rynków finansowych;
3)    zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4)    bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5)    bezpieczeństwa transportu;
6)    ochrony środowiska;
7)    ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8)    bezpieczeństwa żywności i pasz;
9)    zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10)    zdrowia publicznego;
11)    ochrony konsumentów;
12)    ochrony prywatności i danych osobowych;
13)    bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
14)    interesów finansowych Unii Europejskiej;
15)    rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Z Systemu mogą Państwo skorzystać także wówczas, gdy mają Państwo konkretne pytania dotyczące Sygnalistów, które chcieliby Państwo wyjaśnić.

 

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsza procedura zapewnia Państwu technicznie ochronę Państwa tożsamości, o ile oczywiście chcą Państwo anonimowo dokonać zgłoszenia. Aby dodatkowo zwiększyć swoje bezpieczeństwo, proszę przestrzegać następujących zasad:
·    Jeżeli chcą Państwo zachować anonimowość, proszę nie podawać żadnych danych, na podstawie których można by Państwa zidentyfikować (np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu) czy też informacji o swoich powiązaniach z osobą, której dotyczy zgłoszenie.
·    Prosimy o korzystanie z adresu e-mail, który w swojej nazwie nie będzie zawierał żadnych danych, na podstawie których można Państwa zidentyfikować.
·    Prosimy zwrócić uwagę na bezpieczne połączenie internetowe, sygnalizowane symbolem kłódki u dołu lub u góry po prawej stronie ekranu.
·    W miarę możliwości prosimy nie korzystać z komputera w miejscu pracy. Państwa anonimowość może być szczególnie zagrożona podczas korzystania z połączenia intranetowego.
·    Wskazane jest by korzystali Państwo przy zgłoszeniu z łącza VPN lub przy pomocy darmowych programów online-owych typu HideIP.


Adres mailowy do przesyłania zgłoszeń


sygnalswiatprasy@swiatprasy.com.pl